Skimmelsvamp

Har du en mistanke om skimmelsvamp i dit hjem er det vigtigt du reagerer med det samme. Tag kontakt bare ved den mindste mistanke, da skimmelsvamp gennem længere tid kan give varige mén.

Har du mistanke om skimmelsvamp?

 

Når du har fået en mistanke om at der er skimmelsvamp i dit hjem, så gør vi det, at vi starter med at lave nogle test. Vi kan indenfor få minutter afgøre hvorvidt der er skimmelsvamp eller ej, og kan derfra planlægge og påbegynde arbejdet for at få det udryddet hurtigst muligt.

Vores fagkyndige personale kommer ud til dig, og vejleder dig om hvad du skal gøre og hvordan at vi kan hjælpe dig hurtigt videre.

Samtidig udformer vi en skadesrapport til både dig selv og en eventuel udlejer, forsikring eller lignende der muligvis skal betale for skaderne.

Tøv ikke med at give os et kald – hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Skimmelsvamp kan have flere symptomer, såsom:

Træthed

Hovedpine

Åndedrætsbesvær

Allergi symptomer

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvampe er svampe, der trives og formerer sig i et fugtigt miljø og i dødt organisk materiale som for eksempel træplader, tekstiler eller papirtapet. Der findes mere end tusinde former for skimmelsvamp. De kan forekomme i mange forskellige farver – blandt andet rødlige, gullige, grønlige, grålige og sorte. 

 

Symptomer på skimmelsvamp

Almindeligvis er det nemt at opdage, om du har skimmelsvamp. Den viser sig som små mørke eller hvide pletter. Det kan være pletter på væggene bag møbler eller i hjørner eller som misfarvninger på loftet. Ofte udsender skimmelsvampen en karakteristisk jordslået lugt.

Både misfarvninger og lugt kan dog være fraværende i specielle situationer, eller du kan have vænnet dig så meget til lugten, at du ikke opdager den selv. Er der ingen ubehagelig lugt eller synlige spor, og oplever du alligevel symptomer som hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed eller irriterede øjne, så kan det være, at din bolig er angrebet i konstruktioner, under gulve eller inde i væggen.

 

Hvad er symptomer på skimmelsvamp?

Skimmelsvampene er farlige for mennesker og dyr, eftersom de frigiver giftstoffer. Derfor skal du være særligt opmærksom, hvis du oplever disse symptomer:

 

 • Tilstoppet eller løbende næse.
 • Nysen.
 • Kløende næse og øjne.
 • Hoste.
 • Luftvejsinfektioner.                                         
 • Åndedrætsbesvær.
 • Feber.                                   
 • Træthed.    
 • Hovedpine.                                                 
 • Svimmelhed.                                                  
 • Astma.
 • Hukommelsessvigt og koncentrationsbesvær.  
 • Nedsat immunforsvar.                      
 • Kløe i huden.

 

Hvordan opstår skimmelsvamp?

Skimmelsvampe opstår fra skimmelsporer, der findes naturligt i luften omkring os både indendørs og udendørs, men det er først, når miljøet bliver tilstrækkelig fugtigt, at sporene udvikler sig til skimmelsvampe. En række andre faktorer kan også være med til at fremme skimmelsvampenes vækst. Det kan blandt andet være jordfugtighed, utætheder eller dårlig ventilation og udluftning. 


Sygdom og allergi  

Skimmelsvamp nedbryder ikke bygningens materialer på samme måde som rådsvampe, men det kan være meget ubehageligt at leve med skimmelsvamp i boligen. Det skyldes ikke mindst, at mange mennesker er overfølsomme over for de stoffer, som skimmelsvampene udsender.  

Er dit hus angrebet af skimmelsvamp, kan du hurtigt få fysiske symptomer som for eksempel irriterede luftveje, hoste og hudirritation eller egentlige sygdomssymptomer som hovedpine og træthed. 

 

Test for skimmelsvamp

Hvis du oplever en pludselig forbedring i forbindelse med, at du opholder dig uden for dit hjem, kan det tyde på, at det er i din bolig, problemet skal findes. Har du mistanke om skimmelsvamp uden selv at være stand til at bedømme om en misfarvning eller en plet er skimmelsvamp, så er der hjælp at hente. Der findes laboratorier, hvor du kan sende en prøve ind, der kan påvise, om der er skimmelsvamp i et bestemt materiale, eller du kan få en konsulent ud til en grundig byggeteknisk gennemgang.

 

Årsager til skimmelsvamp

Skimmelsvamp kommer, når et område er udsat for fugt. Det kan både være fugt, der siver ind udefra, eller det kan være indefra, når du er i bad, laver mad og tørrer tøj. Opdager du skimmelsvamp, er det vigtigt, at du finder ud af årsagen og fjerner kilden. Det kan handle om at ændre adfærd, såsom at lufte godt ud og undgå at tørre tøj indendørs. Det kan også være, at dit ventilationssystem ikke fungerer, eller at der er en mindre vandskade et sted på grund af utætheder i bygning eller vandrør. Sørg for at udbedre skaderne så hurtigt som muligt.

 

Måske en fejlkonstruktution på huset

Du kan også være så uheldig, at årsagen til skimmelsvamp findes i selve konstruktionen af bygningen, fx i sokkel, tagspær eller i gulvbrædder. Typisk er det på grund af, at konstruktioner/beton ikke var gennemtørre, inden de blev beklædt, eller at efterisolering af din bolig ikke er udført korrekt.

 

Bekæmpelse af skimmelsvamp

Hvad end årsagen er, må du være omhyggelig med at fjerne kilden til skimmelsvamp, da problemet ellers vil opstå igen og igen. Mindre angreb kan du fjerne ved at rengøre med desinficerende midler. Ved større angreb skal du have professionel hjælp til at udtørre/skifte materialerne. Der findes forskellige metoder alt efter materiale og tilstand fx:

 • Dampafrensning
 • Sandblæsning
 • Slibning
 • Afhøvling
 • Kemisk afrensning

Nogle gange kan skimmelvæksten være trængt så dybt ind i materialerne, at de bør udskiftes i stedet for blot at blive renset.

 

Vask og rensning af tekstiler

Hvis du støvsuger angrebne områder, skal du benytte en støvsuger monteret med et HEPA-filter, der kan opfange de partikler, der kan fremkalde astma og allergisymptomer. Har du tekstiler, som du har mistanke om, har skimmelsvamp, kan disse vaskes ved almindelig temperatur i vaskemaskinen. Tåler tekstilerne ikke vask, skal de sendes til rensning. 

 

Sådan tjekker du din bolig for skimmelsvamp

Undersøg væggen bag store møbler, der står direkte op ad kolde ydervægge.

 • Tjek, at badeværelsesfuger er tætte – specielt i brusekabinen.
 • Hold øje med løse tagsten og områder omkring tagvinduer, skorstene og kviste.
 • Se efter revner og ødelagte fuger mellem murstenene på facaden.
 • Tagrender og nedløbsrør skal være tætte og rene.
 • Tjek, at vandrørene til dit brugsvand er tætte (luk for alle vandhaner og maskiner, der bruger vand, og tjek din vandmåler. Kører den stadig, kan der være noget galt).

 

Tjek ventilation

Når din ventilator og/eller emhætte er tændt, skal de suge godt nok til, at et papir kan hænge fast på dem. Dugger dine ruder ofte, er det tegn på, at du har for lidt ventilation i boligen, eller at du har uhensigtsmæssige kuldebroer. Hold øje med, at kloak, afløb og dræn fungerer, som de skal. Tjek fugerne omkring dine vinduer, og reparer dem, hvis de er utætte.

 

10 gode råd mod skimmelsvamp

 1. Luft ud 5-10 minutter dagligt. Gerne flere gange om dagen.
 2. Lad alle rum være opvarmede til mindst 18 grader.
 3. Tør ikke vasketøj indendørs.
 4. Tænd for emhætten, når du laver mad.
 5. Tør vægge og gulve af efter badet.
 6. Støvsug mindst en gang om ugen.
 7. Få evt. vandskader repareret hurtigt
 8. Hold taget tæt.
 9. Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde.
 10. Reparér fuger og revner i facader og fundamenter. Sørg for, at fuger omkring vinduerne er tætte.

 

 

Forsikringen dækker normalt ikke mod skimmelsvamp

Forsikringen dækker normalt ikke angreb af skimmelsvamp – hverken husforsikring eller indboforsikring. I nogle tilfælde kan en ejerskifteforsikring dække skader efter skimmelsvamp.

 

Nys, hoste, træthed…

“Skimmelsvampe er naturlige, og vi er omgivet af dem mange steder; blandt andet i haven og i skoven. Vi skal bare ikke have dem til at vokse indenfor i vores boliger, for selvom svampene i sig selv ikke kan nedbryde bygningsdele, så kan det give gener og sundhedsproblemer for mange. 

Man kan måske vænne sig til lugten, men det er langt fra nogen god idé at leve med skimmelsvamp i sin bolig. En del mennesker vil nemlig udvikle allergiske reaktioner: Nys eller hoste, kløen i ganen, træthed eller hovedpine er alle reaktioner, som forbindes med skimmelsvamp”. 

Sådan fortæller professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi.

 

Synlige tegn på skimmelsvamp i hver 8. bolig

SBi har ved en stikprøvekontrol påvist synlige tegn på skimmelsvamp i hver ottende bolig, som de har undersøgt. Det er ud over de små helt almindelige små svampeforekomster, som ofte findes for eksempel i fugerne i badeværelset, og som er helt uskadelige, hvis man sørger for at tørre dem væk under den almindelige rengøring.

 

Skimmelsvamp gror på fugtige eller kolde steder

Til gengæld er det normalt ret let at afgøre, om ens hjem er angrebet af synlig skimmelsvamp. Svampene vil nemlig typisk gro på fugtige eller kolde steder, som for eksempel i vindueskarme eller bag møbler, som står tæt op ad kolde ydervægge. Og selvom svampene kan have alle farver fra sort over det grønlige til helt hvide eller lysegrå, kan man nemt mærke de fugtige, lidt bløde plamager, når man rører ved dem.

 

Søg ekspert ved skimmelsvampevækst

Det kan være sværere at afgøre, om der er skjult skimmelsvampevækst i bygningens hulrum som under gulve, inde i væggene eller over lofterne. Her har du ofte brug for hjælp fra eksperter, for bare det at skaffe dig adgang til at undersøge, de eventuelt inficerede overflader. Disse kan nemlig være forbundet med store omkostninger til genopbygning af konstruktionerne.

Hvorfor vælge os

20 års erfaring

Vi er en familiedrevet virksomhed, der har været i branchen i mange år.

Service til tiden

Vores mål er at yde dig en perfekt service, som altid er til tiden, og som er af den højeste kvalitet.

Professionel konsultation

Har du brug for vores hjælp, er du altid velkommen til at ringe til os. Vi rykker gerne ud, når det brænder på hos dig.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Send os et par linier om din opgave, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi er ledige 24/7!